Ugradnja i puštanje u rad


Po dogovoru sa kupcima vršimo isporuku, ugradnju, a potom i puštanje u rad naših uređaja za tretman vode.

Sve se vrši uz naknadno praćenje rada sistema, parametara i mjerenje kvalitete vode, kao i obuke osoblja koji će upravljati sistemom.

  • Isporuka, ugradnja na licu mjesta

  • Priprema za rad, upravljanje procesom probnog rada

  • Obuka osoblja

  • Mjerenje, dokazivanje parametara i mjerenje hemijskih svojstava vode

  • Nadzor rada sistema

Tagovi: filtracija, tretman vode, industrija, pitka voda, taloženje, filteri, aktivni ugalj, koagulacija, doziranje