Konsalting


Prilikom pristupanja rješenju tretmana vode potrebno je prvo uzeti u obzir sve okolnosti, parametre, budžet i mogućnosti za pronalazak najboljeg ekonomski i ekološki prihvatljivog rješenja.

Nobilis d.o.o. nudi usluge savjetovanja prilikom odabira takvih sistema za tretman vode.

Usluge:

  • Projektovanje i pomoć pri projektovanju

  • Savjetovanje prilikom unaprjeđenja i rekonstrukcije postojećih sistema

  • Procjena budžeta

  • Dizajn sistema u CAD programima

  • Savjetovanja kod tumačenja kvalitete vode za pojedine upotrebe

  • Proračuni prilikom dizajna sistema

  • Proračuni ušteda i operativnih troškova postojećih i novih sistema

Tagovi: projektovanje, tretman vode, filteri, fabrika vode, filter stanica