AQUASOFT


Jednostruki ili simplex omekšivači vode. Za upotrebu kada potrošnja omekšane vode nije kontinuirana. Omekšivač se sastoji od jedne tlačne kolone sa ionskom masom, upravljačkim ventilom i spremnika soli. Daje već od 1 m3/h omekšane vode sa najmanjim modelom Aquasoft V15M. Izuzetno kompaktan, ekonomičan u nabavci i pogodan za primjenu u hotelima, praonicama rublja, restoranima, kafićima i mnogim drugim mjestima.

Regeneracija omekšivača se vrši automatski, putem elektronskog, programabilnog upravljačkog blok ventila, na kojem je, pored informacija o stausu rada i regeneracije i kvara, moguće pratiti trenutni protok i prostali volumen omekšavanja.


Osnovne karakteristike omekšivača Aquasoft:

  • Sve komponente omekšivača su evropskog i američkog porijekla, CE i NSF certificirane
  • Ionska masa Lewatit, prehrambene kvalitete
  • Najviša svjetska klasa u ekonomičnosti sa stanovišta utroška soli, energije i vode
  • Izlazna tvrdoća vode < 0.1 ˚dH
  • Automatski rad, elektronski, programabilan
  • Volumno upravljanje
  • Radna temperatura 4 - 43˚C
  • Protoci od 1 – 20 m3/h

Tagovi: omekšivač vode, omekšivač za vodu, kamenac, tvrda voda, aquasoft, ionska izmjena, depurator, Aquasoft, simplex, jonoizmjenjivač