AQUACLEAR FE


Filteri AQUACLEAR FE uklanjaju željezo i mangan, teške metale, te vodikov sulfid i arsen. Zahvaljujući specijalnoj katalitičkoj ispuni AQUACLEAR FE postižu izuzetnu efikasnost filtracije.


Prednosti filtera AQUACLEAR FE:

  • Specijalna katalitička ispuna uklanja željezo i mangan određenih koncentracija bez oksidacije kalijum permanganatom, te ostale primjese u vodi – vodikov sulfid, arsen, radium, teške metale.
  • Katalitička ispuna od zeolita sa oblogom od MnO2 ima veliku apsorpcionu površinu, kvalitet filterata je ispod 3 µm, bolji od bilo kog poznatog filtracionog medija.
  • Primjena oksidanta kao što je KMnO4 ili hlora potrebna samo kod visokih koncentracija Fe i Mn.


Filteri su predviđeni za rad na temperaturi od 5 do 40°C i pritisku od 1,5 do 6 bar.

Tagovi: demanganizacija, deferizator, deferizacija, mangan, željezo, voda, filter, filtracija, tlačni filter, multimedija filteri, AQUACLEAR, Fe, Mn