AQUACLEAR ZEF


Filteri AQUACLEAR ZEF namijenjeni su za uklanjanje mutnoće iz vode. Ovaj filter sadrži specijalnu ispunu od klinoptilolita sa 100 puta većom kontaktnom površinom u odnosu na kvarcni pijesak. Uklanja suspendovane čestice veličine već iznad 5 µm. Također, zbog strukture ispune manji su padovi pritiska u odnosu na konvencionalne pješćane filtere, a time postiže veće brzine i  kapacitete filtracije uz manji utrošak vode za pranje.

Filteri malih protoka do 10 m3/h izrađeni su od poliestrskih armiranih smola GRP (glass reinforced plastic) sa upravljačkim programabilnim blok ventilom za upravljanje radom i pranjem filtera. Standardno pranje programira se po vremenu, opcionalno po diferencijalnom pritisku.

 

Tlačni filteri većih protoka do 50 m3/h izrađuju se od ugljeničnog čelika sa odgovarajućom antikorozvnom zaštitom ili od nehrđajućeg čelika. Radom filtera upravlja programabilna elektronska jedinica, obično sa pet automatskih ventila koji preusmjeravaju tok vode u fazama filtracije, protupranja i ispiranja filtera.

Tagovi: filtracija, tretman vode, industrija, pitka voda, taloženje, filteri, kvarcni pijesak, tlačni filteri, multimedia filteri, koagulacija, flokulacija, doziranje, mutnoća, mutna voda