AQUACLEAR AC


Filteri AQUACLEAR AC sa ispunom od granuliranog aktivnog ugljena namijenjeni za uklanjanje boje, mirisa, hlora, te u manjim i većim količinama i drugih nepoželjnih sastojaka iz vode kao što su organska jedinjenja, teški metali, pesticidi i sl. AQUACLEAR AC  se sastoji od sloja granuliranog aktivnog ugljena, visoke apsorpcijone površine i optimalne porozne strukture za apsorpciju organskih komponenti. Radi održavanja performansi filtera vrši se protupranje filtera u redovnim vremenskim intervalima.

AQUACLEAR AC sadrži višeslojnu ispunu sačinjenu od dva ili više slojeva ultra-čistog silikatnog filtracionog pijeska različitih granulacija te filtracionog sloja ispune od aktivnog ugljena.

Prednosti filtera AQUACLEAR AC:

·         Aktivni ugalj uklanja ukuse, mirise, hlor i organske materije iz vode

·         Aktivni ugalj zadržava oblika pa nema gubitaka usljed habanja

·         Može se koristiti iza AQUACLEAR HA ili AG+ kao finalno poliranje vode


Tagovi: Tretman vode, priprema vode, prečišćavanje vode, filter za vodu, filtracija, multimedija filteri, aktivni ugalj, filter aktivnog ugljena