OTPADNE VODE


Prilikom korištenja vode u raznim industrijskim procesima dolazi do njenog onečišćenja raznim materijama koje potrebno ukloniti prije ispuštanja u recipijent. Zavisno od industrijskih grana ove vode sadrže različite komponente.

U dijelu tretmana industrijskih otpadnih voda Nobilis d.o.o. nudi:

  • Iskustvo u rješavanju različitih i jedinstvenih problema tretmana otpadnih voda
  • Stručnu osposobljenost za odabir metoda tretmana otpadnih voda
  • Stručnu osposobljenost za ugradnju i puštanje u rad ekološki prihvatljivih sistema

  • Uporedba i odabir najekonomičnijih i efikasnijih rješenja za tretman kompleksnih otpadnih voda


Tagovi: Tretman vode, priprema vode, prečišćavanje vode, filter za vodu, otpadne vode, DAF, SBR, membranska filtracija, OPK, BPK, teški metali, separatori