MEDICINSKA OPREMABilo da se radi o sterilizaciji opreme, pripremi vode za mikrobiologiju ili pripreme vode za hemodijalizu u gotovo svim aplikacijama u medicini zahtjeva se ultra čista voda niske elektroprovodljivosti (<0,1 uS/cm), sterilna tj. minimalan rizik od sekundarne kontaminacije.

U mogućnosti smo dizajnirati i konstruisati sisteme tretmana vode prema zahtjevima ustanova po pitanju kvalitete vode, kapaciteta ili gabarita sistema.

 

Najčešći zahtjevi u tretmanu vode u medicini:

  • Nizak sadržaj ukupno rastvorenih čestica u vodi/ niska elektroprovodljivost
  • Sterilna voda uz minimalan rizik od sekundarne kontaminacije
  • Dugovječan rad sistema uz smanjen rizik od zastoja

 

Najčešće korišteni sistemi:

  • Reverzna osmoza
  • Jednoprolazne ili dvoprolazne
  • Sa recirkulacijom permeata za hemodijalizne aparate
  • Sanitarne
  • Ionska izmjena u miješanom sloju
  • UV sterilizacija

 

Reference:

Klinički centar Univerziteta Sarajevo

Mikrobiologija

Filtracija u višeslojnom filteru, filtracija na aktivnom ugljenu, omekšvanje, dvoprolazna reverzna osmoza, ionska izmjena na miješanom sloju, uv sterilizacija

600 l/h

UKC Tuzla

Mikrobiologija

omekšavanje, reverzna osmoza Nobilis, ionska izmjena na miješanom sloju, uv sterilizacija

100 l/h

Kantonalna bolnica Zenica

Mikrobiologija

omekšavanje, reverzna osmoza Nobilis, ionska izmjena na miješanom sloju, uv sterilizacija

100 l/h

Sveučilišna klinička bolnica Mostar

Hemodijaliza

omekšavanje, reverzna osmoza Nobilis, ionska izmjena na miješanom sloju, uv sterilizacija

100 l/h

Univerzitetski klinički centar Banja Luka

Mikrobiologija

omekšavanje, reverzna osmoza Nobilis, ionska izmjena na miješanom sloju, uv sterilizacija

100 l/h

Tagovi: Tretman vode, priprema vode, prečišćavanje vode, filter za vodu, filtracija, reverzna osmoza, dezinfekcija vode, laboratorija, medicinska oprema, stomatološka oprema