KOTLOVNICE


Kotao (toplovodni ili parni) može jedino vršiti svoju primarnu funkciju prenosa toplote na vodu i (kod generatora pare) odvajanje pare od vode na najefikasniji način samo ukoliko se kontinuirano kontroliše kvalitet svih vrsta vode kao što su voda za dopunu, napojna voda i kotlovska voda.

Razne nečistoće sprječavaju procese prenosa toplote i formiranja pare i time uveliko utiću na kvalitet i čistoću pare. Također pospješuju formiranje korozije i uništavanje materijala u kotlu. Dolazi do nastanka velikog broja hemijskih reakcija i fizikalnih mehanizama, uključujući taloženje raznih kristalnih i nekristalnih naslaga na strani vode, formiranje muljeva, metalne korozije i prenosa kontaminanata u paru.

Prema tome, uloga tretmana vode za kotlove jeste kontrola hemijskih procesa u vodi kotlovskih sistema putem usvojenih parametara i specifikacija.

Najčešće korištene metode za tretman kotlovske vode:

  • Omekšavanje ionskom izmjenom

  • Reverzna osmoza

  • Elektrodeionizacija (EDI)Neke od referenci:

Prevent Leather

Filtracija na pješčanom filteru, omekšavanje ionskom izmjenom, reverzna osmoza Nobilis

20 m3/dan

Prevent Fabrics

Filtracija na pješčanom filteru, omekšavanje ionskom izmjenom,

30 m3/h

Mesna industrija Bajra

Mikrofiltracija, omekšavanje, filtracija na aktivnom ugljenu, filtracija na reverznoj osmozi

12 m3/h

Toplane Sarajevo

Omekšavanje ionskom izmjenom

30 m3/h

Toplane Sarajevo

Isporuka preko 100 jedinica za omekšvanjae vode 2012-2015


Toplane Banja Luka

Omekšavanje ionskom izmjenom

22 m3/h

Bosnalijek

Omekšavanje ionskom izmjenom, reverzna osmoza


Opšta bolnica Sarajevo

Omekšavanje ionskom izmjenom, reverzna osmoza


Fabrika duhana Sarajevo

Omekšavanje ionskom izmjenom
Tagovi: kotlovi, kotlovnice, tretman vode, hemijska priprema vode, voda, napojna voda, hpv, kotlovi, hpv, omekšavanje, omekšivač, AQUASOFT, reverzna osmoza, ultrafiltracija, RO, reverzibilna osmoza, povratna osmoza