• PITKE VODE

  Tretman bunarskih i površinskih voda u svrhu korištenja kao vode za piće
 • PROCESNE VODE

  Priprema vode u procesima proizvodnje sokova, mlijekare, pivare, deterdženti, hemija...
 • KOTLOVNICE

  Tretman napojne vode za parne i toplovodne kotlove
 • MEDICINSKA OPREMA

  Tretman vode za laboratorije, stomatologiju i farmaciju
 • HOTELI

  Kompletna rješenje tretmana vode u hotelima
 • OTPADNE VODE

  Rješenja za tretman industrijskih i komunalnih otpadnih voda
Naše usluge
Konsalting

Prilikom pristupanja rješenju tretmana vode potrebno

Saznajte više
Proizvodnja

Pod nadzorom stručnog osoblja proizvodimo ili asembliramo

Saznajte više
Ugradnja i puštanje u rad

Po dogovoru sa kupcima vršimo isporuku, ugradnju, a potom i puštanje u rad

Saznajte više
Nobilis

Glavne djelatnosti kompanije su: dizajniranje, izrada, ugradnja i održavanje okolinski prihvatljivih sistema tretmana vode.

U prvim godinama rada firma je svoj rad bazirala na dozirnoj tehnici, sistemima dezinfekcije kao i sistemima filtracije vode u gradskim vodovodima. Međutim, razvojem novih tehnologija u skladu sa porastom zahtjeva tržišta, kompanija je usvojila nove tehnologije koje su usavršavanjem danas postale standard kako u svijetu tako i u Bosni i Hercegovini.

Stečenim znanjima i saradnji sa domaćim i stranim partnerima Nobilis d.o.o. je u mogućnosti profesionalno, kvalitetno i blagovremeno udovoljiti svim zahtjevima kupaca za tretmanom vode.

Saznajte više o nama
Naši proizvodi
AQUASOFT CAB

AQUASOFT CAB

AQUASOFT CAB

Kompaktni omekšivači vode. Objedinjuju kolonu za omekšavanje i spremnik za sol u veoma kompaktnom i elegantnom kućištu.

AQUASOFT TWIN

AQUASOFT TWIN

AQUASOFT TWIN

Dvostruki ili duplex omekšivači vode. Neprestano obezbjeđuju sistem omekšanom vodom. Ključ je u dvije kolone od kojih je

AQUASOFT

AQUASOFT

AQUASOFT

Jednostruki ili simplex omekšivači vode. Za upotrebu kada potrošnja omekšane vode nije kontinuirana. Omekšivač se sastoji

AQUACLEAR FE

AQUACLEAR FE

AQUACLEAR FE

Filteri AQUACLEAR FE uklanjaju željezo i mangan, teške metale, te vodikov sulfid i arsen. Zahvaljujući specijalnoj katalitičkoj

AQUACLEAR AC

AQUACLEAR AC

AQUACLEAR AC

Filteri AQUACLEAR AC sa ispunom od granuliranog aktivnog ugljena namijenjeni za uklanjanje boje, mirisa, hlora, te u manjim

AQUACLEAR ZEF

AQUACLEAR ZEF

AQUACLEAR ZEF

Filteri AQUACLEAR ZEF namijenjeni su za uklanjanje mutnoće iz vode. Ovaj filter sadrži specijalnu ispunu od klinoptilolita